ES parama 2014 - 2020
+370 689 23028 | info@internationalprojects.lt
Administravimas

ES projekto įgyvendinimas (administravimas) vyksta nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki 5 metų po projekto pabaigos.

Projekto įgyvendinimo metu atliekama:

Projekto viešinimas 

Prekių / paslaugų / darbų pirkimai

Projekto veiklų vykdymas (pagal projekte tiksliai suplanuotas veiklas). Jeigu keičiasi veiklų terminai, apimtys, jas iš anksto būtina suderinti su Agentūra, priešingu atveju, dalis / visos išlaidos nebus finansuojamos. Per 10 d.d. būtina informuoti Agentūrą apie bet kokį pasikeitimą, susijusį su vykdomu projektu. Be Agentūros sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.

Mokėjimo prašymų teikimas (kartu su sąskaitomis, darbų / paslaugų / prekių priėmimo – perdavimo aktais, kitais veiklų atlikimą pagrindžiančiais dokumentais)

Galutinio mokėjimo prašymo pateikimas (įgyvendinus projektą, atsiskaitoma už projekto metu įgyvendintas veiklas ir pasiektus rezultatus. Visi rezultatai turi būti pasiekti iki projekto pabaigos, kuri yra nurodoma paramos sutartyje).

Patikra projekto įgyvendinimo vietoje (vykdoma projekto įgyvendinimo metu arba po projekto pabaigos, pateikus galutinę ataskaitą). Tikrinamos įsigytos prekės / paslaugos / atlikti darbai bei visi dokumentai (originalai), susiję su projekto įgyvendinimu.

Agentūra, atlikdama patikrą vietoje, atsako į klausimus, ar:

 • nepasikeitė duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją, turintys įtakos projekto įgyvendinimui;
 • projekto veiklos vykdomos vadovaujantis projekto sutartimi;
 • projekto vykdytojo įgyvendinančiajai institucijai su mokėjimo prašymais pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga ir užtikrinta tinkama audito seka;
 • tinkamai atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, kurių išlaidas projekto vykdytojas deklaravo įgyvendinančiajai institucijai pateiktuose mokėjimo prašymuose;
 • tinkamai vykdoma projekto lėšų apskaita (netikrinama, kai projekto išlaidos apmokamos supaprastintai);
 • projekto vykdytojas įgyvendina informavimo apie projektą priemones;
 • projekto vykdytojas laikosi darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų;
 • neatsirado aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pažeidžiamos konkurencijos politikos nuostatos;
 • nėra nustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų galima įtarti, kad projekto vykdytojui įgyvendinant projektą padaryta ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimų

Saugomi visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai bei projekto metu įsigytas / sukurtas turtas. 3 metus (kai labai mažose, mažose, vidutinėse įmonėse projekto metu kuriamos darbo vietos) arba 5 metus po projekto pabaigos, būtina užtikrinti investicijų tęstinumą (susijęs su gamyba, infrastruktūra), t.y.:

 • negalima nutraukti gamybinės veiklos
 • negalima pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių
 • negalima iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba įgyvendinimo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams
 • nedalyvauti reorganizavime, nesireorganizuoti, nesilikviduoti

Ataskaitų po projekto pabaigos teikimas (5 metus po projekto pabaigos). Ataskaitose pateikiama informacija apie rodiklių pasiekimą (rodikliai iš projekto perkeliami į paramos sutartį) per 3 metus po projekto įgyvendinimo. Nepasiekus projekte suplanuotų rodiklių gali būti mažinama projektui skirto finansavimo (ne paramos, o viso biudžeto) dalis.

Rodiklio nepasiekimo % dalis (skaičiuojama nuo paramos sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės Finansinės korekcijos dydis (% dalis nuo visos projektui skirtos tinkamų finansuoti išlaidų sumos, ne nuo paramos sumos)
Daugiau kaip 10 % ir iki 25 % (įskaitytinai) 5 %
Daugiau kaip 25 % ir iki 40 % (įskaitytinai) 10 %
Daugiau kaip 40 % ir iki 50 % (įskaitytinai) 15 %
Daugiau kaip 50 % 20 %

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus rasite čia.