ES parama 2014 - 2020
+370 689 23028 | info@internationalprojects.lt

ES projektai

projektu rengimas projektu igyvendinimas
Naujienos

Projektai žemės ūkio gamybai renkami iki 2016-06-30

Ūkininkai ir  įmonės, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eurpagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį 2016 m. sausio 1 d., kviečiami teikti projektus žemės ūkio produktų gamybai, jų apdorojimui, perdirbimui.

 

Konsultacijos ir sėkmingų projektų (su verslo planu) rengimas:

Tel. 8 689 23028

El.p. info@internationalprojects.lt

Plačiau
05.15
2016
05.12
2016

NVO organizacijų savanorystės projektai renkami iki 2016-07-18

Nevyriausybinės organizacijos, vykdančios socialinę veiklą, kviečiamos teikti projektus vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimui savanoriškoje veikloje. Šios priemonės paramos dydis NET 100 %. Kvietimas skelbiamas tik vieną kartą, tad kviečiame atsakingai pasirinkti patikimus partnerius – projektų rengėjus, kurie, visų pirma, orientuojasi į galutinį, sėkmingą rezultatą.

Konsultacijos ir sėkmingų projektų rengimas:

Tel. 8 689 23028

El.p. info@internationalprojects.lt

Plačiau
05.12
2016

Verslo įmonių grupių eksporto rinkų paieškos projektai renkami iki 2016-07-22

Verslo įmonės, susibūrusios į grupes (klasterius) ir siekdamos rasti savo produkcijai naujų eksporto rinkų gali teikti paraiškas:

  • įsitraukti į tarptautines tinklų grandines
  • sukurti rinkodaros priemones, skirtas eksporto rinkoms (pvz., lankstinukų, internetinės svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose, video reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos internetiniuose portaluose, turinio rinkodaros (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.)
  • finansuoti eksporto specialisto darbo užmokestį
  • atlikti rinkos tyrimus

Konsultacijos ir sėkmingų projektų rengimas:

Tel. 8 689 23028

El.p. info@internationalprojects.lt

Plačiau
04.13
2016

Projektai, skirti ecoinovatyvios įrangos įsigijimui renkami iki 2016-07-14

Verslo įmonės kviečiamos iki 2016- 07-14  teikti projektus, įsigyjant ecoinovatyvią įrangą, kurią įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Technologinės ekoinovacijos tai naujų ar reikšmingai patobulintų produktų (prekių ar paslaugų), naujų ar reikšmingai patobulintų technologinių procesų (susijusių su įrenginių, technologijų keitimu) diegimas įmonėje, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

Produktų ar technologinių procesų patobulinimas suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia sumažinti arba eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršosnuotekų taršos ir atliekų susidarymo.

Konsultacijos ir sėkmingų projektų (su verslo planu) rengimas:

Tel. 8 689 23028

El.p: info@internationalprojects.lt

Plačiau