ES parama 2014 - 2020
+370 689 23028 | info@internationalprojects.lt
Pradžia > Pareiškėjams > Jaunųjų ūkininkų projektai renkami iki 2017-07-31
Jaunųjų ūkininkų projektai renkami iki 2017-07-31

Galimi pareiškėjai:

Fiziniai asmenys, žinantys ką nori auginti, kur, kiek ir už kiek (Eur) parduoti išaugintą ir/arba apdorotą produkciją. Sankcijos nepasiekus suplanuotų rodiklių:

 • nuokrypis nuo 30 proc. iki 50 proc. imtinai – susigrąžinama 0,5 proc.  paramos sumos, bet ne mažiau nei 100,01 Eur;
 • nuokrypis nuo 51 proc. iki 70 proc. imtinai – susigrąžinama 10 proc. paramos sumos, bet ne mažiau nei 100,01 Eur;
 • nuokrypis nuo 71 proc. iki 85 proc. imtinai – susigrąžinama 25 proc. paramos sumos, bet ne mažiau nei 100,01 Eur;
 • nuokrypis daugiau kaip 86 proc. – susigrąžinama 100 proc.  paramos sumos.

fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį savo vardu (www.vic.lt), ne anksčiau, kaip prieš 1 metus iki projekto pateikimo NMA, kuris paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą;
 • turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą;
 • yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-67);
 • įsipareigoja įgyti išsilavinimą maksimum per 36 mėn., t.y. per projekto įgyvendinimo laikotarpį.
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
 • pirmą kartą kaip ūkio valdytojas negali būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti.

Remiama veikla:

 1. žemės ūkio produktų gamyba
 2. žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai

Remiamos išlaidos:

 • Nekilnojamojo turto statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas (reikalingas projektinis pasiūlymas)
 • Infrastruktūros kūrimas, gerinimas ūkininko ūkyje (kelių įrengimas, rekonstravimas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį), laistymo įrenginių įrengimas ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo/ sutvarkymo)
 • Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga (įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba)
 • Nauji technologiniai įrenginiai
 • Kompiuterinė ir programinė įranga (susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu)
 • N, O transporto priemonės
 • Naudoti traktoriai, senesni, kaip 7 metai
 • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai
 • Ūkinių gyvūnų įsigijimas

Paramos intensyvumas

 • Iki 100  %

Paramos suma:

 • Iki 40 000 eur be PVM

Projektų pateikimo terminas per ŽŪMIS:

 • Iki 2017-07-31

Sėkmingų projektų (su verslo planu) rengimas:

Tel. 8 689 23028

El.p. info@internationalprojects.lt